Gyógy- és fűszernövények szak várja az érdeklődőket Gyöngyösön

Gyógy és fűszernövényszak indul Gyöngyösön

A szak első évfolyamos hallgatói Gyuri bácsival Bükkszentkereszti gyakorlaton 2020-ban (fotó: Orliczki Attila)

A gyöngyösi felsőoktatás és Gyuri bácsi együttműködése több mint 10 éves múltra tekint vissza: több hallgató teljesített már szakmai gyakorlatot Bükkszentkereszten, és a Györgytea munkatársai közül többen is gyöngyösi öregdiákok. Ahogyan arról korábban már hírt adtunk, újra elindult a felsőfokú gyógynövény-technológus szakképzettséget biztosító gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés, a képzés újraindítása a gyöngyösi Károly Róbert Campusnak köszönhető. A gyakorlati képzést illetően Gyuri bácsi is támogatásáról biztosította az intézményt, amelynek tiszteletbeli főiskolai tanára 2011-től.

A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azokat fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre. A képzésben elsajátított ismeretek hatékonyan segíthetik a természetgyógyászat, turizmus, gyógytermékeket gyártó vállalkozások, egészségmegőrző wellness szolgáltatás területén dolgozók munkáját is.

  • A képzés ideje: 4 félév.
  • Képzési forma: nappali/levelező, ösztöndíjas/önköltséges képzés.
  • Jelentkezési határidő: 2021. február 15.
  • A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, felvételi vizsgát nem kell tenni.

Bővebb információk a szakmai képzés tartalmáról:

https://karolyrobertcampus.uni-mate.hu/gy%C3%B3gy-%C3%A9s-f%C5%B1szern%C3%B6v%C3%A9nyek

Lakatos Márk
túravezető, szakfelelős