Györgytea hűségprogram szabályzat

A jelen Szabályzat keretében a Györgyteaboltok üzemeltetői, a Pharmaherb Kft. (székhely: 1054 Budapest, Bank u. 4., Cg. 01-09-192169, a továbbiakban: Szervező) és a Györgytea Kft. (székhely: 3557 Bükkszentkereszt, Őz utca 7., Cg. 05-09-025942) összefoglalják a 2020. szeptember 16. napján induló hűségprogram (a továbbiakban: Hűségprogram) szabályait. A Hűségprogram egy marketing rendszer, amely lehetővé teszi a Hűségprogramban részt vevő vásárlók jutalmazását.

A Hűségprogram célközönsége: a magyarországi Györgytea üzletek és a gyógynövénykerti üzlet vásárlói. A Hűségprogramnak nem célközönsége a Györgytea webshop vásárlói.

A jelen Szabályzat a Hűségprogramban résztvevő vásárlók (a továbbiakban: Résztvevő Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Hűségprogram szabályzatát a Györgytea üzletek vásárlói a Hűségprogramba való belépés időpontjában elfogadják és azt magukra nézve hatályosnak és kötelezőnek tekintik.

A jelen Szabályzat rendelkezései elérhető a Györgytea üzletekben és a gyógynövénykerti üzletben, valamint a Györgytea weboldalon a következő linken: www.gyorgytea.hu/husegprogram

1. RÉSZVÉTEL – PONTGYŰJTŐ KÁRTYA

A Hűségprogramban kizárólag 18 év feletti személy vehet részt, 18 évnél fiatalabb személy törvényes képviselő írásbeli hozzájárulásával vehet részt a Hűségprogramban.

A Hűségprogramban való részvétel más személyre nem ruházható át.

A Hűségprogramban az a Vásárló vesz részt, aki

(i) valamelyik Györgytea üzletben vagy a gyógynövénykerti üzletben (bruttó) 1.000 Ft felett vásárol, és
(ii) ezen vásárlás alkalmával szóban jelzi szándékát, hogy részt kíván venni a Hűségprogramban.

Amennyiben a Vásárló azt jelzi, hogy részt kíván venni a Hűségprogramban, abban az esetben kap egy pontgyűjtő füzetet, amelyben pecséteket lehet gyűjteni. Minden vásárlás alkalmával, 1.000 Ft-onként egy pecsét gyűjthető. Példa: 5.850 Ft összegű vásárlás esetén 5 pecsét gyűjthető. Ha a váráslás összege nem haladja meg az 1.000 Ft-ot, abban az esetben a Résztvevő Vásárló nem kap pecsétet a pontgyűjtő füzetbe.

A gyógynövénykerti üzletben történő jegyvásárláskor nem jár pecsét, csak a termékvásárlás esetén jár pecsét.

Az a vásárlás, amely alkalmával a Résztvevő Vásárló megkapja a pontgyűjtő kártyát, már jogosultságot keletkeztet pecsét(ek)re, azaz a Résztvevő Vásárló már ezután a vásárlás után is megkapja pecséte(ke)t.

A pontgyűjtő kártya nem személyre szól, azonban a pontgyűjtő kártya más személyre át nem ruházható. A pontgyűjtő kártya tulajdonosának a felelőssége a pontgyűjtő kártya eltulajdonítás elleni védelme. A Szervező nem vezet nyilvántartást arról, hogy melyik pontgyűjtő kártyán hány pecsét található és az kinek a tulajdonát képezi.

A pontgyűjtő kártyát kizárólag annak tulajdonosa használhatja, és gyűjthet rajta pecséteket.

Egy személy egyidejűleg csak egy pontgyűjtő kártyával rendelkezhet.

A Hűségprogramban nem vehetnek részt azok a Vásárlók, akik más vásárlási kedvezménnyel rendelkeznek.

2. PONTGYŰJTŐ KÁRTYA 3 SZINTJE 

A pontgyűjtő kártyán 3 szint szerint gyűjthetőek a pecsétek:

(i) az első szinten 20 pecsét gyűjthető;
(ii) a második szinten további 15 pecsét gyűjthető, tehát a második szinten (az első szinttel együtt) összesen 35 pecsét gyűjthető;
(iii) a harmadik szinten további 15 pecsét gyűjthető, tehát a harmadik szinten (az első és a második szinttel együtt) összesen 50 pecsét gyűjthető.

A Résztvevő Vásárló tehát az érvényességi idő alapján egy év alatt gyűjtheti az első szint 20 pecsétjét, további egy év alatt gyűjtheti a második szint 15 pecsétjét, és további egy év alatt gyűjtheti a harmadik szint 15 pecsétjét.

A Résztvevő Vásárló az adott szint pecsét számának összegyűjtésekor dönthet arról, hogy továbblép a következő szintre, azaz folytatja a pecsétek gyűjtését a nagyobb mértékű kedvezményért, vagy beváltja az adott szinthez tartozó kedvezményt.

Az üzletben az eladó pecsételi a Résztvevő Vásárló pontgyűjtő kártyájára a vásárlás után járó pecséteket. Ha a vásárláskor nincs a Résztvevő Vásárlónál a pontgyűjtő kártya, akkor a pecséteket a vásárlástól számított egy hónapon belül kizárólag akkor lehet a pontgyűjtő kártyára utólag pecsételni, ha a Résztvevő Vásárló

(i) a vásárláskor jelzi, hogy nincs nála a pontgyűjtő kártya és ez alapján az eladó a blokkra egy pecsétet tesz,
(ii) a vásárlást követő egy hónapon belül a blokkal együtt kéri a pontgyűjtő kártyájára a pecséteket, amely alkalommal az eladó a blokkon áthúzza a pecsétet és az áthúzás mellett aláírja. 

3. PONTGYŰJTŐ KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A pontgyűjtő kártya érvényességi ideje minden szint vonatkozásában egy naptári év, azaz

(i) a kiadástól számított egy év az első szint vonatkozásában;
(ii) a második szintre lépéstől számított egy év a második szint vonatkozásában;
(iii) a harmadik szintre lépéstől számított egy év a harmadik év vonatkozásában.

Minden szint vonatkozásában a következő szintre lépéstől számít az egy éves érvényességi idő. Példa: 2020.10.15-én kezdődik az első szint egy éves ideje, tehát 2021.10.15-ig érvényes. Ha a Résztvevő Vásárló az első szintet már pl. 2021.02.15-én betöltötte pecséttel, tehát ekkor már összegyűjtött 20 pecsétet, és továbblép a következő szintre, akkor a második szint pecsétjeit 2022.02.15-ig gyűjtheti.

4. KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE

Ha a Résztvevő Vásárló összegyűjt

(i) 20 pecsétet, azaz betelik az első szint, 1.500 Ft összegű kedvezmény;
(ii) 35 pecsétet, azaz betelik a második szint, 3.500 Ft összegű kedvezmény;
(iii) 50 pecsétet, azaz betelik a harmadik szint, 5.500 Ft összegű kedvezmény beváltására válik jogosulttá.

A kedvezmény kizárólag termékvásárlásra használható fel.

A kedvezmény mértéke nem váltható készpénzre.

5. KEDVEZMÉNY BEVÁLTÁSA

A Résztvevő Vásárló az adott szint pecsét számának összegyűjtésekor dönthet arról, hogy továbblép a következő szintre, azaz folytatja a pecsétek gyűjtését a nagyobb mértékű kedvezményért, vagy beváltja az adott szinthez tartozó kedvezményt.

Abban az esetben, ha a Résztvevő Vásárlónak több pecsétje van a pontgyűjtő kártyán, mint amennyi kedvezményt felhasznál, azaz például 25 pecsétje van, de ebből csak 20 pecsétet érvényesít, akkor a fennmaradó 5 pecsétet egy új pontgyűjtő füzetbe át lehet vezetni.

A kedvezmény beváltását követően a Résztvevő Vásárló újabb pontgyűjtő kártyán gyűjtheti a pecséteket, azaz a kedvezmény beváltását követően a pecsétek gyűjtése ismét az első szinttől kezdődik.

Az adott szint kedvezménye – főszabály szerint – az adott szinthez tartozó az érvényességi időn belül váltható be, de a Szervező elfogadja a kedvezmény beváltását az érvényességi idő lejártától számított egy hónapig („türelmi idő”). Példa: Az első szinten a pecsétek 2021.09.30-ig gyűjthetőek. A Résztvevő Vásárló összegyűjtötte a pecséteket már 2021.04.15-én, azonban ekkor még nem döntött arról, hogy továbblép a következő szintre, vagy beváltja a kedvezményt. A Résztvevő Vásárló főszabály szerint 2021.09.30-ig válthatja be az adott szinthez tartozó kedvezményt, de a Szervező a türelmi idő miatt elfogadja a kedvezmény beváltását 2021.10.30-ig.

Az adott szinthez tartozó pecsétek összegyűjtése esetén a Résztvevő Vásárló az adott szinthez tartozó érvényességi időn belül döntheti el, hogy a kedvezményt váltja be, vagy a következő szintre lép. Példa: Az első szinten a pecsétek 2021.09.30-ig gyűjthetőek. A Résztvevő Vásárló összegyűjtötte a pecséteket már 2021.04.15-én, azonban ekkor még nem döntött arról, hogy továbblép a következő szintre, vagy beváltja a kedvezményt. A Résztvevő Vásárló 2021.09.30-ig döntheti el, hogy továbblép a következő szintre, ha 2021.09.30-ig olyan értékben vásárol, amely után pecsét jár. Ha a következő vásárlás az első szint érvényességi idején belül történik, pl. 2021.06.10-én, akkor a Résztvevő Vásárló már ekkor jelezheti, hogy továbblép a következő szintre vagy beváltja a kedvezményt. Ha ezen vásárláskor semmit nem nyilatkozik, még mindig van ideje 2021.09.30-ig beváltani a kedvezményt vagy a következő szintre lépésről dönteni.

Ha az adott szinthez tartozó érvényességi időn belül a Résztvevő Vásárló esetleg nem gyűjtött annyi pecsétet, amely után jogosulttá válik az adott szinthez tartozó kedvezményre, a Szervező az érvényességi idő lejártától számított egy hónapig még elfogadja, hogy a Résztvevő Vásárló az adott szinten még pecsétet gyűjtsön. Példa: Az első szinten a pecsétek 2021.09.30-ig gyűjthetőek. A Résztvevő Vásárlónak még nincs 20 pecsétje, de 2021.10.30-ig vásárol, és 2021.09.30. és 2021.10.30. között össze tudja gyűjteni az első szinthez tartozó összesen 20 pecsétet. Ebben az esetben a Résztvevő Vásárló a türelmi időn belül használhatja fel a kedvezményt vagy dönthet arról, hogy továbblép a következő szintre.

Az érvényességi idő + egy hónapon túl, azaz a türelmi időn túl kedvezményt már nem lehet beváltani, az adott szinthez pecsétet már nem lehet gyűjteni, az ilyen irányú kérések elutasításra kerülnek. Az érvényességi időn túl következő szintre lépésről már nem lehet dönteni, az ilyen irányú kérés elutasításra kerül.

Ha a kedvezmény beváltásakor a választott termék(ek) ára meghaladja a kedvezmény mértékét, a különbözetet a Résztvevő Vásárló fizeti. Ha a kedvezmény beváltásakor a választott termék(ek) ára alacsonyabb, mint a kedvezmény mértéke, abban az esetben a különbözet a Résztvevő Vásárló részére nem kerül kifizetésre készpénzben és a következő vásárláskor sem használható fel, tehát a kedvezmény teljes összegének felhasználásához a kedvezmény beváltásakor célszerű olyan árú terméke(ke)t választani, amelyek ára eléri vagy meghaladja a kedvezmény mértékét.

6. HŰSÉGPROGRAM MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, FELFÜGGESZTÉSE

A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Szabályzat tartalmát, amely esetben a módosítást követően a Szervező a jelen Szabályzatot elérhetővé teszi weboldalán.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy bármikor megszüntesse vagy felfüggessze a Hűségprogramot. A megszüntetés vagy felfüggesztés tényéről a Résztvevő Vásárlókat a vásárláskor személyesen tájékoztatjuk.

Amennyiben a Hűségprogram megszüntetésének időpontjában a pontgyűjtő kártyán összegyűjtött, de be nem váltott pecsétek vannak, valamint a pecsétek száma és a pontgyűjtő kártya érvényességi ideje alapján a kedvezmény a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint beváltható, abban az esetben ezen kedvezmény a Hűségprogram megszüntetésének vagy felfüggesztésének időpontja után is beváltható a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Egyéb esetekben a pontgyűjtő kártyák és az azokon összegyűjtött pecsétek érvényüket vesztik.

7. ALAPELVEK

A Szervező, a Györgytea üzletekben, és a gyógynövénykerti üzletben munkát végző munkavállalók a jóhiszeműség és a tisztesség alapelvét betartva járnak el, és együttműködnek a vásárlókkal a jelen Szabályzatban foglaltakkal kapcsolatosan is.

A jelen Szabályzatban foglaltakkal kapcsolatosan a Résztvevő Vásárló is a jóhiszeműség és a tisztesség alapelvét betartva, a Szervezővel, a Györgytea üzletekben, és a gyógynövénykerti üzletben munkát végző munkavállalókkal együttműködve jár el. A joggal való visszaélés tilos.

 

***