2024-ben is várja a gyógy- és fűszernövények szak az érdeklődőket Gyöngyösön

Károly Róbert Campus

Ötödik alkalommal hirdeti meg a népszerű szakot a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a Károly Róbert Campuson Gyöngyösön. A jelentkezés határideje 2024. február 15.

A Györgytea és a gyöngyösi felsőoktatás együttműködése több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött. Az akkori Károly Róbert Főiskola tiszteletbeli főiskolai tanári címmel ismerte el Gyuri bácsi munkásságát, aki a korábbi gyógynövény szak támogatásában is aktív szerepet vállalt. A képzésben a Györgytea több munkatársa is részt vett. A Károly Róbert Campus évekkel ezelőtt felújította a megszüntetett képzést, amely a gyöngyösi felsőoktatás egyik legnépszerűbb szakja lett a jelentkezők körében. Az egyetem 2024-ben is várja a jelentkezéseket a felsőfokú gyógynövény-technológus szakképzettséget nyújtó gyógy- és fűszernövények szakra.

A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azokat fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre. A képzésben elsajátított ismeretek hatékonyan segíthetik a természetgyógyászat, turizmus, gyógytermékeket gyártó vállalkozások, egészségmegőrző wellness-szolgáltatás területén dolgozók munkáját is.

A képzés ideje:

4 félév.

Képzési forma:

nappali/levelező, magyar állami ösztöndíjas/önköltséges képzés.

Jelentkezési határidő:

2024. február 15.

A jelentkezés feltétele:

érettségi bizonyítvány, felvételi vizsgát nem kell tenni.

Bővebb információk a képzésről: 

https://karolyrobertcampus.uni-mate.hu/en/gy%C3%B3gy-%C3%A9s-f%C5%B1szern%C3%B6v%C3%A9nyek

Lakatos Márk
túravezető, szakkoordinátor