A gyógynövények gyűjtéséről

A legfontosabb szabály, hogy rendelkezzünk a gyógynövénygyűjtéshez megfelelő növényismerettel, tudjuk megkülönböztetni az olykor rendkívül hasonló, esetenként mérgező fajokat egymástól! Megfelelő növényismeret hiányában inkább csak gyönyörködjünk a növényekben.

Honnan gyűjthetek?

A Polgári Törvénykönyv szerint a gyűjtésre alkalmas terület tulajdonosát megilleti a birtoklás, a használat és a hasznok szedése, valamint a rendelkezés lehetősége. A használat és a hasznok szedésének jogából következik egyebek között az is, hogy az adott területen található gyógynövény, vadgyümölcs, gomba a terület tulajdonosáé. A rendelkezési jog alapján a tulajdonos a hasznok szedésének a jogát teljesen, illetve korlátok között átengedheti.

Az erdőgazdálkodó köteles tűrni az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését. Fontos, hogy a gyűjtésre alkalmas tisztások is az erdő részét képezik. A gyűjtésre tervezett terület tulajdonviszonyáról itt tájékozódhatunk.

A vadon termő gyógynövények sokfélesége eredményezi, hogy több növényfaj egészen különös helyeken is megtalálja életfeltételeit, bizonyos környezeti ártalmak azonban nem kedveznek a gyógynövények gyűjtésének. Fontos szabály, hogy a termőhely legyen tiszta, a forgalmas utaktól legalább 500 méter távolságban helyezkedjen el. Ne gyűjtsünk hulladéklerakón és közelében, valamint vasúti töltésről sem!

Mennyit gyűjthetek?

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról rendelkező 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet szerint a gyógynövény (gomba és vadgyümölcs) gyűjtése erdei haszonvétel. Személyenként és naponta legfeljebb 2 kilogramm gyógynövény gyűjthető szabadon, a nem védett területen, állami erdőben. Ez a gyűjtött mennyiség kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Az egyéni szükségletet (2 kg/nap/fő) meghaladó gyógynövény (gomba, vadgyümölcs) gyűjtéséhez a nem védett természeti területen az állami erdőgazdálkodótól előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérni. A gyűjtési engedély – általában – az illetékes kerületvezető erdésztől szerezhető be. A rendelkezési jogból eredően az engedély kiváltásának költsége erdészetenként (tulajdonosonként) eltérő.

Fontos tudni, hogy magánterületen két kilogramm alatt is szükséges engedélyt kérni a terület tulajdonosától!

Védett területeken

Fő szabályként védett természeti területen nem gyűjthetünk szabadon, még 2 kg alatti mennyiséget sem! Hazánkban védett természeti területek a nemzeti parkok, a tájvédelmi körzetek, a védett és fokozottan védett természeti területek, a természeti emlékek, valamint a védett természeti területnek minősülő Natura 2000 térségek és a helyi jelentőségű védett természeti terület.

A nemzeti parki igazgatóságok természetmegőrzési osztályaitól, a természetvédelmi hatóságtól, esetleg a kerültvezető erdésztől, illetve a védett természeti területek keresőfelületén tájékozódhatunk egy adott terület védettségéről.

Védett természeti területen a nem védett gyógynövény gyűjtéséhez mindig engedélyt kell kérni. A kérelmet a területileg illetékes megyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi főosztályához (természetvédelmi hatóság) kell beadni. (A nemzeti parki igazgatóságok hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, tehát gyűjtésre nem adhatnak ki engedélyt.) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a tevékenységgel érintett település jegyzője az illetékes természetvédelmi hatóság.

Védett és fokozottan védett növényfajok

A területi védelem mellett az értékmegóvás másik eszköze a fajszintű védelem. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM-rendelet a fajok felsorolása mellett megállapítja azok egyedeinek természetvédelmi értékét is. Ez utóbbi a fokozottan védett növényfajok esetében 100 és 250 ezer forint, egyéb védett fajoknál 5, 10 vagy 50 ezer forint.

Hazánknak a hibridekkel és alfajokkal együtt több mint 840 védett növényfajából mintegy 170, a fokozottan védett 87 növényfajból kb. 30 tekinthető gyógynövénynek a hagyományok és a szakirodalmak szerint. A védettségből eredően a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja az adott gyógynövényfaj gyűjtését, a fokozottan védett növényfajok gyűjtése pedig csak természetvédelmi célból vagy más közérdekből engedélyezhető, egyéni szükségletre, kereskedelmi forgalmazásra nem. Védett növényfajok esetén a területileg illetékes természetvédelmi hatóság, a fokozottan védett növényfajok esetén a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

Ha szeretne még többet megtudni a gyógynövényekről, a képre kattintva ismerje meg bővebben 3 napos gyógynövényismereti túráinkat:

A gyógynövények gyűjtéséről

 

Lakatos Márk túravezető, mesteroktató